ماموریت ما رساندن صدای برندتان به گوش مخاطبان و مشتریان شماست .

درباره نامیرا

تابستان گرم ۹۷ از تبریزمان شروع کردیم …
وب ایران را گشتیم و شناختیم  ، با هر برندی که لازم بود و نبود پیوند دوستی برقرار کردیم و اینجاییم که در سردرگمی دنیای دیجیتال چراغ راهی برای همراهانمان باشیم .

اعدادی که معرف اعتبار ماست

ما در نامیرا علاقه زیادی به اعداد داریم ، با آمار های مستند صحبت میکنیم و بر این باوریم که تنها میتوان به خدا ایمان داشت ، بقیه مجبورند داده ارائه دهند .

0 +

لینک اول نتایج را تجربه کرده ایم

B 0 +

کلیک برای مشتریان کسب کرده ایم

0 +

کمپین موفق برگذار کرده ایم

0 +

ساعت مشاوره داده ایم

0 +

رسانه را دور هم جمع کرده ایم

برندهایی که تجربه شیرین همکاری با ایشان را داشته ایم

ایران بیزنس کوچ