سئوکار حرفه ای : بهترین نه اما خود را یک متخصص سئو حرفه ای میدانم

هدف از نوشتن این محتوا سئوکارحرفه ای، چه کلمه‌ی پرطرفداری! شاید شما هم در مورد شروع جسورانه این نوشته با من هم نظر باشید، اما حقیقتا از این موضوع ابایی ندارم . چرا که بالاخره یکجا باید خود را نشان دهید و برای یک متخصص SEO کجا بهتر از نتایج گوگل ؟! به عقیده من […]